TOP

In gesprek met ‘kinderloze’ bonusvader of zoals hij zelf zegt; ‘gewoon Paul!’

In gesprek met ‘kinderloze’ bonusvader of zoals hij zelf zegt; ‘gewoon Paul!’

Naar aanleiding van het krantenartikel: Op de barricade voor de bonusmoeder in de Telegraaf ontving ik een mail van Paul. Hij vertelde me dat er van hem ook meer aandacht mag zijn en komen voor de pluspapa/bonusvader of in elk geval de ‘kinderloze’ man die deel gaat uitmaken van een samengesteld gezin. Ik ging met hem in gesprek en vroeg hem naar zijn ervaring. Hierover lees je onderstaand meer.

Paul hoe heb jij jouw partner ontmoet en hoe was het voor jou dat zij kinderen had uit een eerdere relatie?
“Gedurende een Cruise naar Scandinavië leerde ik haar kennen. Al snel kwamen de kinderen ter sprake. Inmiddels had ikzelf de leeftijd van 56 jaar bereikt en geen plannen meer om een eigen gezin te starten. Ik vond het dan ook niet erg dat zij kinderen uit een eerdere relatie had.”

Hoe was dat voor jouw omgeving?
“Mijn omgeving reageerde positief. In tegenstelling tot jullie of de omgeving van veel ‘kinderloze’ bonusmoeders ben ik nooit geconfronteerd met vragen als: ‘Zou je dat wel doen?’

Hoe oud waren de kinderen toen jij in hun leven kwam?
“Ik leerde de kinderen natuurlijk op een hele andere leeftijd kennen. Mede door mijn leeftijd. De dochter van mijn partner was destijds 39 jaar oud. Ze is getrouwd en heeft een zoon. Daarnaast heeft mijn partner een zoon. Hij was destijds 37 jaar oud. Hij is ook getrouwd en hij heeft twee dochters.”

Wat waren voor jou uitdagingen waar je in het begin tegen aanliep toen je pas in het leven van de kinderen kwam?
“Wat voor mij een uitdaging was, was het leren kennen van elkaar. En net als jullie vaak zeggen dat je de neiging hebt om te gaan moederen/zorgen geldt dat voor mij ook. Ik wilde erop letten dat ik me niet ging voordoen als hun bonusvader/opa. Daar zaten de kinderen gezien hun leeftijd natuurlijk ook niet op te wachten! Als eerste ben ik de partner van hun moeder/oma. Voor iedereen ben ik dan ook gewoon Paul en geen vervanger van wie dan ook.”

Wat maakt het leven van jou in een samengestelde gezinssituatie leuk?
“Ik heb zoveel mee mogen maken, waaronder alle vriendjes en vriendinnetjes die de revue zijn gepasseerd!” Paul lacht. “Dat is hartstikke leuk! En daarnaast hun persoonlijke ontwikkeling, zoals wat wil ik worden? En last but not least natuurlijk het zien opgroeien van de kleinkinderen.”

Paul je hebt inmiddels al de nodige ervaring mogen opdoen. Wat wil je meegeven aan beginnende bonusvaders/pluspapa’s?
“Het klinkt cliché, maar blijf jezelf. Je bent, zoals ik al aangaf, geen vervanger van de ouder of grootouder. Ben er voor de kinderen en/of kleinkinderen wanneer daar behoefte aan is. Accepteer daarnaast dat ze in een aantal gevallen hun moeder/oma als eerste benaderen, zoals bij emotionele kwesties.”

Hoe hoop je dat er naar de toekomst toe tegen bonusvaders/pluspapa’s wordt aangekeken?
“Ik geloof niet dat er anders tegen bonusvaders/pluspapa’s aangekeken gaat worden. Ik denk wel dat vrouwen sneller naar buiten treden of de publiciteit opzoeken, zoals jullie. Naar aanleiding van jullie event voor ‘kinderloze’ bonusmoeders werd ik getriggerd en dacht: ‘Dat zouden ze ook voor bonusvaders moeten organiseren. Een bijeenkomst niet alleen voor ‘kinderloze’ bonusmoeders, maar ook voor de mannen die in een vergelijkbare situatie zitten.’ Persoonlijk denk ik dat dat een goede kruisbestuiving zou zijn.”

Wat wil je nog kwijt?
“Ik denk dat het een groot verschil maakt op welk moment je in het leven van de kinderen komt. Wanneer er jonge/opgroeiende kinderen zijn kom je al snel middenin de opvoeding te staan. Ik geloof meteen dat, dat een stuk ingewikkelder is.”