TOP

Disclaimer

Plusmama (Kamer van Koophandel: 76195627), verleent je hierbij toegang tot plusmama.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en producten af te nemen.

Plusmama behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te doen.

1. Beperkte aansprakelijkheid

Plusmama spant zich in om de inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Plusmama.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites, diensten of producten van derden kan Plusmama nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Plusmama.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Plusmama, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.